اخبار

اجرای طرح وارنیش فلوراید
  • ۰ دیدگاه -
  • 59 بازدید

اجرای طرح وارنیش فلوراید

اولین مرحله اجرای وارنیش فلوراید با هماهنگی بهداشت برگزار شد . برای اجرای این طرح مربی بهداشت آموزشگاه سرکار خانم خدابنده لو با هماهنگی با […]