برگزاری جلسه شورای معلمین و انتخاب نماینده معلمین

اولین جلسه شورای معلمین در روز سه شنبه 16 مهر ماه 1398 با حضور تمامی پرسنل آموزشگاه برگزار شد که مدیریت محترم جلسه را با نام و یاد خدا آغاز نمودند و مطالی را عتوان نمودند در طی مراسم معلیمن محترم برنامه کاری خود برای سال تحصیلی جدید بیان نمودند تا انشالله برنامه ریزی بهتری برای پیشرفت روند آموزشگاه انجام گردد .در طی مراسم از نماینده معلمین سال گذشته تجلیل شد و انتخابات نماینده سال جدید برگزار گردید که سرکار خانم ام البنین اکبری با بیشترین رای برای سال جدید از سوی معلمین انتخاب شدند . امید است که با برنامه ریزی بهتر جهت پیشرفت آموزشگاه گام برداریم و از شما اولیاء محترم کمال تقدیر و تشکر برای همراهی این آموزشگاه داریم .

زندگی صحته ی یکتای هنرمندی ماست       هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود           صحنه پیوسته به جاست       خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20